Zemědělské družstvo Olbramovice v likvidaci

ČR - Jihomoravský kraj - Olbramovice

Adresa

Olbramovice, okr. Znojmo - Olbramovice

Právní forma: Zemědělské družstvo
IČ: 00142905
živnostenský úřad: Městský úřad Moravský Krumlov

Zapsáno: 19.01.1953(spisová značka DrXXXVI 134 - Krajský soud v Brně)

Kapitál:

 • Zapisovaný kapitál - 150 000Kč
 • Základní vklad - 1 000Kč

Předmět podnikání

 • zemědělská výroba
 • opravy motorových vozidel
 • zámečnictví
 • výroba a opravy zemědělských strojů
 • hostinská činnost
 • ubytovací služby
 • koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej /mimo prodeje zboží vyhrazeného zvláštními předpisy OKEČ 521/
 • agrotechnické práce
 • výroba a odbyt jedů a žíravin, s vyjímkou jedů zvláště nebezpečných
 • truhlářství
 • hubení škodlivých živočichů, rostlin a mikroorganismů a potlačování dalších škodlivých činitelů jedy včetně ochranné desinfekce, desinsekce a deratizace.

Výpis ze živnostenského rejstříku

stav subjektu: Zaniklá
první živnost: 03.02.1993
poslední živnost: 13.03.2001
počet živností: 12
datum poslední změny: 06.01.2006

Představenstvo

Josef Novosad, fyzická osoba

Bohutice

funkce: předseda
Karel Vodák, fyzická osoba

Olbramovice

funkce: člen
Jaroslav Krajdl, fyzická osoba

Olbramovice

funkce: člen
Emil Kvasnička, fyzická osoba

Olbramovice

funkce: člen
Jaroslav Hykl, fyzická osoba

Bohutice

funkce: člen
Václav Mišun, fyzická osoba

Branišovice

funkce: člen
ing. Jindřich Vaníček, fyzická osoba

Olbramovice

funkce: člen
JUDr. Vladimír Hoďboď CSc., fyzická osoba

Brno

funkce: likvidátor
Dnem zápisu vstupu družstva do likvidace /25.5.1995/ jedná za družstvo likvádotr tak, že k názvu družstva s dovětkem v likvidaci připojí svůj podpis s označením likvidátor.

Způsob jednání za družstvo: Za družstvo jedná a podepisuje předseda nebo místopředseda nebo kterýkoliv člen představenstva, který je k tomu představenstvem zmocněn.

Prokura

Josef Novosad, fyzická osoba

Bohutice

stav subjektu: Aktivní
ostatní skutečnosti:

Způsob zřízení: Družstvo bylo ustaveno dle § 5, odst. 2 z.č. 69/1949 Sb. schválením Ústřední rady družstev, zastoupené Okresní družstevní radou v Moravském Krumlově z 10.5.1950.

Právní poměry družstva upravují stanovy přijaté na členské schůzi konané dne 11.12.1992 přizpůsobené úpravě družstva přeměněného podle § 765 odst. l obch. zák. a § 9 odst. 6 písm. a) zák. č. 42/1992 Sb.

Změnu stanov schválila členská schůze dne 17.3.1995.

Za družstvo jedná a podepisuje prokurista tak, že k názvu družstva připojí svůj podpis s označením prokurista.


Olbramovice - další firmy:

Jana Brázdová - Olbramovice

Viktor Haken Pálenice - Olbramovice

František Šidlo - Olbramovice

Petr Schreier - Olbramovice

Jaroslav Briksa - Olbramovice

Zdeněk Vychodil - Olbramovice

Zdeněk Čiháček - Olbramovice

Hana Bučková - Olbramovice

Městys Olbramovice - Olbramovice

Ing. Pavel Maxera - Olbramovice

Štěrkovna Olbramovice, státní podnik - Olbramovice

P.A.T. + M.A.T. Moravský Krumlov, spol. s r. o. - Olbramovice

Hana Sedmerová - Olbramovice

Kamil Cihla - Olbramovice

Informace o společnosti Zemědělské družstvo Olbramovice v likvidaci, IČ 00142905, Olbramovice. Výpis ze živnostenského rejstříku, výpis z obchodního rejstříku, základní kapitál, společníci.