Zemědělské družstvo Podyjí v likvidaci

ČR - Jihomoravský kraj - Nový Šaldorf-Sedlešovice

Adresa

Nový Šaldorf-Sedlešovice - Nový Šaldorf

Právní forma: Zemědělské družstvo
IČ: 00142875
živnostenský úřad: Městský úřad Znojmo

Zapsáno: 06.07.1961(spisová značka DrXXXVII 2021 - Krajský soud v Brně)

Kapitál:

  • Základní vklad - 30 000Kč

Předmět podnikání

  • zemědělská výroba
  • pronájem i nájem věcí movitých i nemovitých zejména půdy, budov, strojů a zařízení
  • opravy motorových vozidel
  • výroba a opravy zemědělských strojů
  • koupě a prodej zboží, mimo zboží vyhrazeného zvláštními předpisy
  • práce zemními mechanismy

Výpis ze živnostenského rejstříku

stav subjektu: Zaniklá
datum konkurzu: 21.12.2000
první živnost: 04.03.1992
poslední živnost: 28.06.2007
počet živností: 8
datum poslední změny: 05.03.2008

Představenstvo

ing. František Havelka, fyzická osoba

Suhohrdly u Znojma 213

funkce: likvidátor

Způsob jednání za družstvo: Za družstvo v likvidaci jedná likvidátor bez omezení, podepisování se provádí tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu připojí svůj podpis nejméně dva likvidátoři.

stav subjektu: Zaniklý
datum zániku: 28.06.2007
ostatní skutečnosti:

Způsob zřízení: Družstvo bylo založeno usnesením ustavující členské schůze konané dne 31.1.1961 a schválením rady ONV ve Znojmě ze dne 6.1.1961.

Právní poměry družstva upravují stanovy přijaté na členské schůzi konané dne 6.11.1992 přizpůsobené úpravě družstva přeměněného podle § 765 odst.l obch.zák. a § 9 odst. 6 písm.a) zák. č. 42/1992 Sb.

"Zemědělské družstvo Podyjí v likvidaci " se sídlem Nový Šaldorf, PSČ 671 81, IČ 00142875 se vymazává se všemi zápisy.


Nový Šaldorf-Sedlešovice - další firmy:

Petr Vokurek - Nový Šaldorf-Sedlešovice - Nový Šaldorf

Pavlína Chlupáčová - Nový Šaldorf-Sedlešovice - Sedlešovice

Ivanka LIMPAUCHOVÁ - Nový Šaldorf-Sedlešovice

Libuše Svobodová - Nový Šaldorf-Sedlešovice - Nový Šaldorf

CHIA s.r.o. - Nový Šaldorf-Sedlešovice - Sedlešovice

Rudolf Štědrý - Nový Šaldorf-Sedlešovice - Nový Šaldorf

Dita Nová - Nový Šaldorf-Sedlešovice - Nový Šaldorf

H.G.P. Trading s.r.o. - Nový Šaldof - Nový Šaldorf

Věra Čiriková - Nový Šaldorf-Sedlešovice - Nový Šaldorf

Václav Randáček - Nový Šaldorf-Sedlešovice - Sedlešovice

Božena Suchá - Nový Šaldorf-Sedlešovice

Miroslav Blahůšek - Nový Šaldorf-Sedlešovice - Nový Šaldorf

ORIKI s.r.o. - Nový Šaldorf-Sedlešovice - Nový Šaldorf

JUDr. Milan Pivovarčík - Nový Šaldorf-Sedlešovice - Nový Šaldorf

Hana Minková - Nový Šaldorf-Sedlešovice - Nový Šaldorf

Informace o společnosti Zemědělské družstvo Podyjí v likvidaci, IČ 00142875, Nový Šaldorf-Sedlešovice. Výpis ze živnostenského rejstříku, výpis z obchodního rejstříku, základní kapitál, společníci.