Zemědělské družstvo Záhornice

ČR - Středočeský kraj - Záhornice

Adresa

Záhornice

Právní forma: Družstvo
IČ: 00106674
živnostenský úřad: Městský úřad Poděbrady

Zapsáno: 05.06.1951(spisová značka DrXCVII 427 - Městský soud v Praze)

Kapitál:

  • Zapisovaný kapitál - 0Kč
  • Základní vklad - 0Kč

Předmět podnikání

  • Zemědělství a lesnictví včetně prodeje nezpracovaných zemědělských a lesních výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje.
  • velkoobchod
  • specializovaný maloobchod

Výpis ze živnostenského rejstříku

stav subjektu: Zaniklá
datum konkurzu: 08.12.2003
první živnost: 01.07.1992
poslední živnost: 25.10.2007
počet živností: 11
datum poslední změny: 16.05.2008

Představenstvo

Josef Kurka, fyzická osoba

Záhornice

funkce: Předseda představenstva
členství od: 26.01.1963
ve funkci od: 31.08.2000
Alena Šovarová, fyzická osoba

Chotěšice

funkce: Místopředseda představenstva
členství od: 12.12.2001
ve funkci od: 12.12.2001
Josef Římal, fyzická osoba

Záhornice

funkce: Člen představenstva
členství od: 31.08.2000

Zastupování: Za družstvo jedná předseda nebo místopředseda, příp. další pověřený člen představenstva.

stav subjektu: Zaniklý
datum zániku: 25.10.2007
ostatní skutečnosti:

Družstvo ustaveno podle § 5 odst. 2 zák. č. 69/49 Sb. usnesením Okresního národního výboru v Poděbradech ze dne 10.března 1951.

Právní poměry družstva jsou nyní založeny na vzorových stanovách jednotných zemědělských družstev, přijatých dne 15.2.1953 prvním celostátním sjezdem jednotných zemědělských družstev a schválených dne 17.2.1953 vládou republiky Československé.

Rozhodnutím členské schůze byly dne 20.2.1958 přijaty vlastní stanovy družstva, potvrzené radou ONV v Poděbradech dne 21.2.1958 a zaregistrované pod. poř. č. 66.

Ostatní změny se týkají vnitřních poměrů družstva.

Rozhodnutím členské schůze byly dne 8.1.1960 přijaty doplňky vlastních stanov, potvrzené a zaregistrované radou ONV v Poděbradech dne 5.2.1960. Změny se týkají vnitřních poměrů družstva.

Rozhodnutím členské schůze, byly dne 20.10.1961 přijaty vlastní stanovy, potvrzené a zaregistrované radou ONV v Nymburce dne 5.1.1962.

Ostatní změny se týkají vnitřních poměrů družstva.

Rozhodnutím členské schůze konané dne 21.1.1965 byly přijaty vlastní stanovy družstva, schválené radou ONV v Nymburce dne 20.května 1965 a zaregistrované pod poř. č. 91.

Ostatní změny se týkají vnitřních poměrů družstva.

Rozhodnutím členské schůze konané dne 17.2.1971 byl přijat doplněk stanov družstva, schválený radou ONV v Nymburce dne 15.4.1971 a zaregistrovaný pod poř. č. 91/2.

Ostatní změny se týkají vnitřních poměrů družstva.

Usnesením výroční členské schůze byly dne 19.11.1970 přijaty doplňky čl. 4 stanov družstva schválené radou ONV v Nymburce dne 30.5.72 a zaregistrované pod poř. č. 91/3.

Usnesením členské schůze konané dne 27.10.1972 a 19.1.1973 po schválení radou ONV v Nymburce ze dne 23.10.1973 sloučilo se Jednotné zemědělské družstvo v Nouzově se sídlem Nouzov, okr. Nymburk s tímto družstvem ke dni 1.1.1973.

Usnesením členské schůze konané dne 29.8.1975 a 30.12.1975 po schválení radou ONV v Nymburce ze dne 6.1.1976 sloučilo se Jednotné zemědělské družstvo v Chotěšicích s tímto družstvem ke dni 1.1.1976.

Usnesením výroční členské schůze byly dne 12. a 13.2.76 přijaty vlastní stanovy družstva schválené radou ONV v Nymburce ze dne 29.3.1977 a zaregistrované pod poř. č. 25.

Představenstvo se skládá z 15 členů.

Ostatní změny se týkají vnitřních poměrů družstva.

Usnesením výroční členské schůze byly dne 25.7.1979 přijaty doplňky čl. 3 a) stanov družstva schválené Okresním národním výborem v Nymburce dne 26.5.1980, č.j. 971/80-206.2.Hk Doplněk stanov čl. 3 a) se týká vnitřních poměrů družstva.

Podle rozhodnutí Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství ONV v Nymburce ze dne 5.3.1984, č.j. VLHZ/492/84-206.3-Vá se předmět činnosti družstva doplňuje.

Podle rozhodnutí Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství ONV v Nymburce ze dne 12.12.1985, č.j. VLHZ/2542/85 doplňuje předmět činnosti.

Podle rozhodnutí Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství ONV v Nymburce ze dne 10.3.1986, čj. VLHZ/384/86, doplňuje se předmět činnosti.

Usnesením z výroční členské schůze konané dne 3.3.1989 byly přijaty nové stanovy družstva.

Ostatní změny se týkají vnitřních poměrů družstva.

Usnesením členské schůze družstva konané dne 19.1.1990 byly přijaty změny a doplňky č.l. 14,15 odst. 4) a čl. 1) stanov družstva. Ostatní změny se týkají vnitřních poměrů družstva.

Usnesením z členské schůze ze dne 12.5.1995 byla přijata změna stanov a to v části I. § 4, II. § 10, III. § 21, IV. § 23, V. § 35. Změny ve stanovách se týkají vnitřních poměrů družstva.

Vymazává se ke dni nabytí právní moci rozhodnutí z obchodního rejstříku.


Záhornice - další firmy:

Iveta Řeháková - Záhornice

Zemědělská odbytová společnost Záhornice s.r.o. - Záhornice

Jiří Chára - Záhornice

Jiří Hanzlík - Záhornice

Obec Záhornice - Záhornice

Jiří Brynych - Záhornice

GUMBLA servis s.r.o. - Záhornice

SPM ENGINEERING s.r.o. - Záhornice

Zdeněk Chmelík - Záhornice

První zemědělská Záhornice, a.s. - Záhornice

Tomáš Slavík - Záhornice

ELPO Záhornice s.r.o. - Záhornice

STINEM CZ s.r.o. - Záhornice

LENKA ZUMROVÁ - Záhornice

Informace o společnosti Zemědělské družstvo Záhornice, IČ 00106674, Záhornice. Výpis ze živnostenského rejstříku, výpis z obchodního rejstříku, základní kapitál, společníci.