Zemědělské obchodní družstvo Horní Krupá - v likvidaci

ČR - Vysočina - Horní Krupá

Adresa

Horní Krupá

Právní forma: Zemědělské družstvo
IČ: 00122360
živnostenský úřad: Městský úřad Havlíčkův Brod

Zapsáno: 25.05.1960(spisová značka DrXXIV 1978 - Krajský soud v Hradci Králové)

Kapitál:

 • Základní kapitál - 0Kč
 • Základní vklad - 0Kč

Předmět podnikání

 • zemědělská výroba a další činnosti sloužící jejím potřebám jako je zejména horkovzdušné sušení obilovin a pícnin, paření brambor, polní práce v rámci smluv a maloobchodní prodej výrobků
 • potravinářská výroba a další činnosti sloužící jejím potřebám jako je zejména úprava a zpracování výrobků a jejich maloobchodní prodej
 • práce a služby pro členy a občany spočívající především v poskytování dopravy nákl. auty, traktory, práce nakladačů a ostatních mechanismů, opravárenské činnosti, paření a sušení plodin
 • kovoobrábění
 • pořez dřeva
 • silniční motorová doprava
 • opravy motorových vozidel
 • opravy zemědělských strojů
 • řeznictví a uzenářství
 • práce se speciálními mechanismy
 • veřejná silniční nákladní doprava
 • nákup a prodej zboží

Výpis ze živnostenského rejstříku

stav subjektu: Zaniklá
datum konkurzu: 08.11.2006
první živnost: 21.12.1992
poslední živnost: 16.05.2001
počet živností: 8
datum poslední změny: 21.05.2008

Představenstvo

Jiří Fikar, fyzická osoba

Zbožice

funkce: předseda
Ludvík Cakl, fyzická osoba

Český Dvůr

funkce: člen představenstva
Anna Bukovská, fyzická osoba

Horní Krupá

funkce: člen představenstva
Jiří Novák, fyzická osoba

Rozsochatec

funkce: místopředseda
Petr Beran, fyzická osoba

Horní Krupá

funkce: člen představenstva
Jaroslav Čáp, fyzická osoba

Horní Krupá

funkce: člen představenstva
Josef Pešek, fyzická osoba

Dolní Krupá

funkce: člen představenstva
Zdeněk Bělohlávek, fyzická osoba

Havlíčkův Brod

funkce: člen představenstva
Pavel Dundáček, fyzická osoba

Sedletín

funkce: člen představenstva
Bohumil Opršal, fyzická osoba

Rozsochatec

funkce: člen představenstva
Petr Calta, fyzická osoba

Havlíčkův Brod

funkce: člen představenstva
Josef Škaryd, fyzická osoba

Dolní Krupá

funkce: člen představenstva
Miloslav Blažek, fyzická osoba

Zbožice

funkce: člen představenstva

Zastupování a podepisování: Jednání a právní úkony za představenstvo činí předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda. Je-li pro právní úkon, který činí představenstvo, předepsána písemná forma, podepisuje ji předseda a jeden člen představenstva, předsedu v jeho nepřítomnosti zastupuje místopředseda. Za druřstvo v likvidaci jedná a podepisuje likvidátor samostatně a bez omezení.

stav subjektu: Aktivní
ostatní skutečnosti:

Údaje o zřízení: Družstvo bylo ustaveno na základě § 8 zák. č. 49/1959 Sb. podle usnesení ustavující schůze ze dne 28.dubna 1960 schváleného radou ONV v Havlíčkově Brodě výměrem ze dne 25.března 1960. Toto družstvo vzniklo sloučením JZD v Horní Krupé ( Dz 1837 ), JZD v Zálesí-Údolí ( Dz 1946 ) a JZD v Lysé ( Dz 1933 ), která zanikla bez likvidace. Práva a závazky zaniklých JZD převzalo nové družstvo.

Ke dni 1.ledna 1972 zapisuje se sloučení JZD v Dolní Krupé, zapsaného v podn. rej. pod Dz 1843 jako družstva přejímaného s tímto jako družstvem přejímajícím, takže sloučením přejímané družstvo zaniklo bez likvidace, přičemž jeho majetek, práva a závazky převzalo přejímající družstvo. K témuž dni se zapisuje změna názvu družstva na: Jednotné zemědělské družstvo Horní Krupá.

Sloučení schválené ke dni 1.ledna 1975 družstva: Jednostné zemědělské družstvo Mezilesí se sídlem v Knyku zapsané v pod. rejstříku pod Dz 1963 jako družstva přejímaného s tímto jako družstvem přejímajícím, takže sloučením přejímané družstvo zaniklo bez likvidace, přičemž jeho majetek, práva a závazky převzalo přejímající družstvo.

Sloučení schválené ke dni 1.dubna 1987 družstva: Jednotné zemědělské družstvo Skalka se sídlem v Rozsochatici ( Dz 2110 ), jako družstva přejímaného s tímto jako družstvem přejímajícím, takže sloučením přejímané družstvo zaniklo bez likvidace, přičemž jeho majetek a závazky převzalo přejímající družstvo.

Družstvo zřizuje nedělitelný fond ve výši 10% zapisovaného základního jmění.

Právní poměry družstva se řídí podle stanov schválených členskou schůzí dne 12. 11.1992.


Horní Krupá - další firmy:

Ing. Libor Mlynář - Horní Krupá

Miroslav Med - Horní Krupá

Mgr. Danuše Caltová - Horní Krupá

Miloslav Blažek - Horní Krupá

Luboš Pavlas - Horní Krupá

Radka Kruntorádová - Horní Krupá

Václav Šrámek - Horní Krupá

Zemědělská společnost Horní Krupá, a.s. - Horní Krupá

Yuriy Kemin - Horní Krupá

Marek Calta - Horní Krupá

Petr Novák - Horní Krupá - Údolí

Ludmila Štěpánová - Horní Krupá - Údolí

GRAM OLEŠNÁ s.r.o. - Horní Krupá

Lenka Votavová - Horní Krupá

Informace o společnosti Zemědělské obchodní družstvo Horní Krupá - v likvidaci, IČ 00122360, Horní Krupá. Výpis ze živnostenského rejstříku, výpis z obchodního rejstříku, základní kapitál, společníci.