Zemědělské stavby Lovosice, s.p.

ČR - Ústecký kraj - Lhotka nad Labem

Adresa

Lhotka nad Labem

Právní forma: Státní podnik
IČ: 00170968
živnostenský úřad: Městský úřad Lovosice

Zapsáno: 29.03.1990(spisová značka AXVIII 201 - Krajský soud v Ústí nad Labem)

Předmět podnikání

  • truhlářství
  • zámečnictví
  • opravy motorových vozidel
  • montáž, oprava, údržba vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí
  • elektroinstalatérství
  • výroba cementového zboží a umělého kamene
  • provádění inženýrských staveb
  • provádění bytových a občanských staveb
  • silniční motorová doprava
  • koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Výpis ze živnostenského rejstříku

stav subjektu: Zaniklá
první živnost: 30.09.1992
poslední živnost: 22.12.1996
počet živností: 10
datum poslední změny: 20.01.2006

Statutární orgán

Ing. Petr Havránek, fyzická osoba

Sulejovice

funkce: Ředitel státního podniku
stav subjektu: Zaniklý
datum zániku: 29.04.1996
ostatní skutečnosti:

Údaje o podniku: Podnik byl založen zakládací listinou ministerstva zemědělství a výživy České republiky ze dne 27.3.l99O č.j. 8O4/9O-323. Zakladatelem státního podniku je Ministerstvo zemědělství a výživy České republiky v Praze. Na státní podnik Zemědělské stavby Lovosice přechází veškerý majetek, práva a závazky v rozsahu určeném delimitačním protokolem ze dne l9.3.l99O a jeho dodatky, o rozdělení státního podniku Zemědělské stavby v Ústí nad Labem. Jmění stát. podniku při jeho založení ke dni l.4.9O činí 44 l33 4O7,5O Kčs.

Za státní podnik jedná a podepisuje ve všech věcech ředitel.

Právní forma právnické osoby: státní podnik

Vymazává se z obchodního rejstříku bez provedení likvidace státní podnik Zemědělské stavby Lovosice se sídlem Lovosice, identifikační číslo 00 17 09 68. Výmaz se provádí na základě rozhodnutí č. 4054/1995 ministra zemědělství České republiky ze dne 27.11.1995, kterým byl státní podnik zrušen bez likvidace ke dni 30.11.1995 a na základě souhlasu Finančního úřadu v Litoměřicích č.j. 1034/332/1995 ze dne 5.12.1995. Práva a závazky zrušeného státního podniku přechází ve Fond národního majetku České republiky.


Lhotka nad Labem - další firmy:

Věra Božena Černá - Lhotka nad Labem

Lovo-Oil s.r.o. - Lhotka nad Labem

Miroslav Dreiecker - Lhotka nad Labem

Janyga s.r.o. - Lhotka nad Labem

agemy, s.r.o. - Lhotka nad Labem

Jolanta Ferdová - Lhotka nad Labem

Van Anh Hoang - Lhotka nad Labem

Jana Švarcová - Lhotka nad Labem

Jiřina Schinglerová - Lhotka nad Labem

Miloslav Šírek - Lhotka nad Labem

Quy Ha Van - Lhotka nad Labem

Noi Bac Thi - Lhotka nad Labem

Thanh Hoang Thi - Lhotka nad Labem

Thuy Nguyen Thi Dieu - Lhotka nad Labem

Hoi Vu Quy - Lhotka nad Labem

Informace o společnosti Zemědělské stavby Lovosice, s.p., IČ 00170968, Lhotka nad Labem. Výpis ze živnostenského rejstříku, výpis z obchodního rejstříku, základní kapitál, společníci.