Zemědělské zásobování a nákup v Českých Budějovicích, s.p.

ČR - Jihočeský kraj - České Budějovice

Adresa

České Budějovice - České Budějovice 4

Právní forma: Státní podnik
IČ: 00019739
živnostenský úřad: Magistrát města Českých Budějovic

Zapsáno: 29.12.1990(spisová značka AVII 225 - Krajský soud v Českých Budějovicích)

Kapitál:

 • Kmenové jmění - 9 627 000Kč

Předmět podnikání

 • Předmět podnikáni: 1./ Nákup, skladování, ošetřování, úorava a odbyt zemědělských výrobků včetně federálních hmotných reserv. 2./ Výroba a dodávky zemědělských potřeb a ostatních výrobků při poskytování služeb. 3./ Obchodní činnost. 4./ Výroba krmných směsí, krmných koncentrátů, minerálních přísad biofaktorů a surovin pro jejich výrobu
 • 5./ Pěstování jedlých hub a výroba sadby, živného substrátu a krycí zeminy pro jejich výrobu. 6./ Výroba a aplikace desinfekčních, desinfekčních a deratiyačních prostředků včetně bílení a malování. 7./ Výroba strojů a přístrojů, konstrukcí a zařízení pro měřění a regulaci elektrotechnických výrobků, včetně mikroelektroniky a náhradních dílů. 8./ Dřevovýroba. 9./ Výroba el. proudu a tepla.
 • 10./ Stavební,montážní a technologické práce. 11./ Opravárenská činnost. 12./ Servisní a analitická laboratorní činnost. 13./ Montáž přístrojů a zařízení pro měření a regulaci. 14./ Zprostředkování prodeje zásob a další zprostředkovací činnost. 15./ Metrologická činnost v rozsahu schémat návaznosti měřidel. 16./ Tiskařské a reprografické práce. 17./ Propagační činnost
 • 18./ Práce a služby v oblasti výpočetní techniky a VTEI. 19./ Zajišťování vzdělávání a přípravy pracovníků ve vybraných profesích. 20./ Provoz veřejného vážení na vážních zařízeních. 21./ Revize zařízení- elektrozařízení a elektrointalací, hromosvodů, tlakovych nádob, zdvihadel a ocelových konstrukcí podle zvláštního povolení. 22./ Inženýrská činnost ve výstavbě.
 • 23./ Veřejná silniční nákladní doprava - doba platnosti povolení : do 31.12.1991 24./ Zahraničně obchodní činnost, t.j. dovoz a vývoz zemědělských výrobků a zemědělských potřeb vyjma věcí, k nimž se vyžaduje zvláštní povolení
 • provádění hospodářské činnosti státního podniku
 • provedení souhrnného převodu práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví
 • správa majetku určeného k restituci
 • povinnost uzavřít smlouvy o výkonu funkce ochraňovatelské organizace se Státní správou hmotných rezerv a Státních mobilizačních rezerv
 • vypořádání hospodářské činnosti státního podniku

Výpis ze živnostenského rejstříku

stav subjektu: Zaniklá
první živnost: 29.09.1992
poslední živnost: 31.12.1995
počet živností: 8
datum poslední změny: 27.10.2005

Statutární orgán

ing. Jaroslav Gregor, fyzická osoba

České Budějovice

funkce: pověřěný řízením podniku

Za podnik se podepisuje tak, že k názvu nebo razítku podniku připojí svůj vlastnoruční podpis ředitel státního podniku.

Zakladatelé státního podniku

Ministerstvo zemědělství ČR, právnická osoba

Praha 1

stav subjektu: Zaniklý
datum zániku: 20.03.1996
ostatní skutečnosti:

Podnik byl založen zakládací listinou ministerstva zemědělství České republiky ze dne 15.12.1990 č.j. 3857/90-230. Za podnik se podepisuje tak, že k názvu nebo razítku podniku připojí svůj vlastnoruční podpis ředitel státního podniku. Den vzniku 1.1.1991

Ke dni účinnosti kupní smlouvy převádí se část privatizovaného majetku státního podniku ZZN v Č. Budějo- vicích, středisko Trhové Sviny ve výši 34 399 tis. Kč na Fond národního majetku ČR dle schváleného privatizačního projetku č. 23 040 předloženého firmou ZENAP, s.r.o.

Z obchodního rejstříku se vymazává Zemědělské zásobování a nákup v Českých Budějovicích, státní podnik se sídlem České Budějovice, Tovární l4, v důsledku jeho zrušení ke dni 3l.l2.l995 bez likvidace.


České Budějovice - další firmy:

3D ARCHITECTS s.r.o. - České Budějovice - České Budějovice 7

3G - GLOBAL GASTRO GROUP s.r.o. - České Budějovice - České Budějovice 2

A.P.Consulting, společnost s ručením omezeným - České Budějovice - České Budějovice 4

"ISO-SPAN Přírodní stavební díly s.r.o. v likvidaci" - České Budějovice - České Budějovice 4

A - stav Bohemia s.r.o. - České Budějovice - České Budějovice 3

A & J Immobilien, společnost s ručením omezeným - České Budějovice - České Budějovice 1

A.J.J.P., spol. s r.o. v likvidaci - České Budějovice - České Budějovice 2

"AKROPOL" společnost s r.o. v likvidaci - České Budějovice - České Budějovice 3

4.SAXES, s.r.o. - České Budějovice - České Budějovice 1

A.M.S. CB s.r.o. - České Budějovice - České Budějovice 6

4service s.r.o. - České Budějovice - České Budějovice 6

A.D.A.C. spol. s r.o. - České Budějovice - České Budějovice 7

603 CB s.r.o. - České Budějovice - České Budějovice 3

A.P.C. - Agentura Partners Consulting s.r.o. - České Budějovice - České Budějovice 2

AB Complet s.r.o. - České Budějovice - České Budějovice 7

Informace o společnosti Zemědělské zásobování a nákup v Českých Budějovicích, s.p., IČ 00019739, České Budějovice. Výpis ze živnostenského rejstříku, výpis z obchodního rejstříku, základní kapitál, společníci.