Zemědělsko-obchodní družstvo Vrchovina

ČR - Jihomoravský kraj - Benešov

Adresa

Benešov

Právní forma: Zemědělské družstvo
IČ: 00132331
živnostenský úřad: Městský úřad Boskovice

Zapsáno: 25.10.1957(spisová značka DrXXXVI 784 - Krajský soud v Brně)

Předmět podnikání

  • zemědělská výroba
  • pronájem i nájem věcí movitých i nemovitých, zejména půdy, budov, strojů a zažízení
  • obchodní činnost mimo činností taxativně stanovených živnos- tenským zákonem
  • výroba pekárenských výrobků včetně cukrářských
  • silniční motorová doprava

Výpis ze živnostenského rejstříku

stav subjektu: Zaniklá
první živnost: 25.10.1957
poslední živnost: 13.12.1995
počet živností: 3
datum poslední změny: 06.01.2006

Představenstvo

ing. Karel Král, fyzická osoba

Okrouhlá

funkce: předseda
ing. František Pospíšil, fyzická osoba

Sloup

funkce: místopředseda
Karel Minx, fyzická osoba

Benešov

funkce: člen
-
ing. Pavel Hanák, fyzická osoba

Žďárná

funkce: člen
Josef Sychra, fyzická osoba

Okrouhlá

funkce: člen
Josef Zatloukal, fyzická osoba

Kořenec

funkce: člen
Miroslav Kejík, fyzická osoba

Okrouhlá

funkce: člen
Stanislav Staněk, fyzická osoba

Žďárná

funkce: člen
Jaromír Žáček, fyzická osoba

Žďárná

funkce: člen
Miroslav Ošlejšek, fyzická osoba

Suchý

funkce: člen
Jan Staněk, fyzická osoba

Žďárná

funkce: člen
stav subjektu: Zaniklý
datum zániku: 08.06.1995
ostatní skutečnosti:

Způsob zřízení : Usnesením rady ONV v Boskovicích ze dne 2. října 1957, schváleno ustavení družstva podle § 5 odst. 2 zákona č. 69/1949 Sb.

Právní poměry družstva upravují stanovy přijaté na členské schůzi kovnané dne 4.12.1992 přizpůsobené úpravě družstva přeměněného podle § 765 odst. l obch. zák. a § 9 odst. 6 písm. a) zák.č. 42/1992 Sb.

Zapisované základní jmění : 8.750.000--Kčs

Základní členský vklad: 25.000--Kčs

Podepisování: Za družstvo se děje tak, že k obchodnímu jménu družstva při- pojí svůj podpis předseda nebo místopředseda a další člen představenstva. Za družstvo jedná navenek předseda nebo místopředseda.

Na základě usnesení členské schůze družstva ze dne 18.3.1995 dochází ke zrušení družstva bez likvidace s tím, že se rozděluje na dva nové subjekty : Zemědělské družstvo Benešov, družstvo, se sídlem Benešov parc.č.1841/2, zapsané v obchodním rejstříku v oddíle Dr vložce 2656 a Agrodružstvo Benešov, družstvo, se sídlem Benešov parc.č.184 1/2 zapsané v obchodním rejstříku v oddíle Dr vložce 2657.Nově vzniklá družstva jsou právními nástupci družstva Zemědělsko - obchodní družstvo Vrchovina, se sídlem Benešov u Boskovic. V obchodním rejstříku se ke dni 8.6.1995 v y m a z á v á :

Obchodní jméno: Zemědělsko - obchodní družstvo Vrchovina Sídlo : Benešov u Boskovic s e v š e m i z á p i s y .


Benešov - další firmy:

Milan Šamalík - Benešov

Viktor Stříž - Benešov

Ing. Jindřich Kolář - Benešov

OLA,s.r.o. - Benešov

Pavel Koudelka - Benešov

HANDICAP, a.s. - Benešov

ZD SKÁLY, družstvo - Benešov

DAKOS, spol. s r.o. - Benešov

Vladimír Havlíček - Benešov

Zemědělské družstvo Benešov, družstvo - v likvidaci - Benešov parc.č. 184 1/2 - Benešov

Ing. Renata Dvořáková - Benešov

Milan Grábl - Benešov

J&J Shops v.o.s. - Benešov

Anežka Zemánková - Benešov

Informace o společnosti Zemědělsko-obchodní družstvo Vrchovina, IČ 00132331, Benešov. Výpis ze živnostenského rejstříku, výpis z obchodního rejstříku, základní kapitál, společníci.