ZEOS, státní podnik

ČR - Královéhradecký kraj - Hradec Králové

Adresa

Hradec Králové - Slezské Předměstí

Právní forma: Státní podnik
IČ: 00057193
živnostenský úřad: Magistrát města Hradce Králové

Zapsáno: 01.01.1991(spisová značka AXII 446 - Krajský soud v Hradci Králové)

Předmět podnikání

  • 1. výstavba, rekonstrukce, modernizace a opravy mater. tech. základny zemědělských a zemědělsko-potravinářských organizací
  • 2. výroba a montáž konstrukcí, elektrozařízení a technol. zaříze- ní
  • 3. servis vah a hořáků
  • 4. revize elektro a zdvihacích zařízení
  • 5. výroba sgtrojů a zařízení pro potravinářství a zemědělství
  • 6. výroba elektrorozvaděčů
  • 7. opravy hasicích přístrojů
  • 8. projektové činnosti na základě projektového oprávnění
  • 9. obchodní a odbytová činnost
  • 10. zahraničně obchodní činnost

Výpis ze živnostenského rejstříku

stav subjektu: Zaniklá
první živnost: 30.09.1992
poslední živnost: 19.02.1997
počet živností: 9
datum poslední změny: 03.02.2006

Statutární orgán

Vladimír Netušil, fyzická osoba

Pardubice

funkce: Pověřen výk. řed.

Za podnik jedná ředitel s. p. K názvu podniku připojí svůj podpis ředitel s. p.

stav subjektu: Zaniklý
datum zániku: 31.03.1991
ostatní skutečnosti:

Údaje o zřízení: S. p. b yl založen zakládací listinou ministesrstva země- dělství ČR ze dne 15. 12. 1990 čj. 3927/90-230.

Na s. p. přechází veškerý majetek, práva a závazky v rozsahu určeném delimitačním protokolem ze dne 26. 11. 90 a jeho dodatky o rozdělení s. p. Zemědělské zásobování a nákup, koncern Praha dnem 1. 1. 1991.

Jmění s. p. bude stanoveno do 60 dnů ode dne vzniku podniku.

Na základě rozhod. ministerstva zemědělství České republiky čj. 1761/1991-550 ze dne 20. 3. 1991 s e v y m a z á v á ke dni 31. 3. 1991 státní podnik ZEOS Hradec Králové. Na základě rozhodnutí ministerstva zemědělství ČR čj. 1760/1991-550 se státní podnik ZEOS Hradec Králové rozděluje na tyto nově vznikající státní podniky: 1. EKOSTROJ, státní podnik Česká Skalice 2. ZEOS, státní podnik Hradec Králové. Majetek, práva a závazky rozděleného státního podniku pře-

cházejí dnem 1. 4. 1991 v rozsahu určeném delimitačním protokolem ze dne 18. 3. 1991 a jeho dodatku na shora uvedené nově vzniklé státní podniky.


Hradec Králové - další firmy:

Pivovary Hradec Králové, s.p. - Hradec Králové

Fakultní nemocnice Hradec Králové - Hradec Králové - Nový Hradec Králové

Poliklinika II Hradec Králové - Hradec Králové - Slezské Předměstí

Tenisový klub LTC Hradec Králové občanské sdružení - Hradec Králové - Malšovice

Vodovody a kanalizace Hradec Králové, státní podnik - Hradec Králové - Slezské Předměstí

TJ SLAVIA HRADEC KRÁLOVÉ, obč.sdr. - Hradec Králové

Okresní organizace ČSTV Hradec Králové, občanské sdružení - Hradec Králové - Pražské Předměstí

INVA Hradec Králové, s.p. v likvidaci - Hradec Králové

Němeček a spol., spol. s r.o. - Hradec Králové - Pražské Předměstí

ZELENINA HRADEC KRÁLOVÉ, s.p. - Hradec Králové - Svobodné Dvory

TVORBA Hradec Králové,státní podnik - Hradec Králové - Kukleny

Technické služby města Hradce Králové - Hradec Králové

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,Hradec Králové,Vocelova 1338, příspěvková organizace - Hradec Králové - Pražské Předměstí

Výroba potravinářských strojů, státní podnik - Hradec Králové - Pražské Předměstí

Stavoizolace Hradec Králové,s.p. - Hradec Králové

Informace o společnosti ZEOS, státní podnik, IČ 00057193, Hradec Králové. Výpis ze živnostenského rejstříku, výpis z obchodního rejstříku, základní kapitál, společníci.