1.písecká lesní a dřevařská, a.s.

ČR - Jihočeský kraj - Drhovle

Adresa

Drhovle - Brloh

Právní forma: Akciová společnost
IČ: 25198611
živnostenský úřad: Městský úřad Písek

Zapsáno: 19.08.1999(spisová značka B 1020 - Krajský soud v Českých Budějovicích)

Akcie:

 • Kmenové akcie na jméno, hodnota: 50000.00, počet: 21v listinné podobě

Kapitál:

 • Základní kapitál - 1Kč (splaceno 1Kč)

Předmět podnikání

 • faremní chov zvěře a obornictví
 • myslivost
 • výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
 • silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny

Výpis ze živnostenského rejstříku

stav subjektu: Aktivní
první živnost: 19.08.1999
počet živností: 5
aktichních živností: 2
aktivní provozovny:Ano
datum poslední změny: 28.05.2013

Živnosti:

stav: Aktivní
druh živnosti: živnost volná
předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
vznik: 19.08.1999
Činnosti živnosti
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků
 • Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
 • Činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov
stav: Aktivní
druh živnosti: živnost koncesovaná
předmět podnikání: Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
vznik: 19.08.1999

Dozorčí rada

Ing. Libor Volf, fyzická osoba

Strakonice II

funkce: předseda dozorčí rady
členství od: 15.10.2007
ve funkci od: 15.10.2007
Josef Roušar, fyzická osoba

Proseč

funkce: člen dozorčí rady
Ing. Miroslav Meloun, fyzická osoba

Písek

funkce: člen dozorčí rady
členství od: 25.08.2009

Statutární orgán - představenstvo

Ing. Marie Plívová, fyzická osoba

funkce: člen představenstva
Ing. ŠTĚPÁN PLÍVA, fyzická osoba

Písek - Budějovické Předměstí

funkce: člen představenstva
Ing. Jiří Plíva, fyzická osoba

Drhovle

funkce: předseda představenstva

Jménem akciové společnosti jednají členové představenstva samostatně.

stav subjektu: Aktivní
ostatní skutečnosti:

Společnost 1. písecká lesní a dřevařská, a.s. se sídlem Brloh 12, 397 01 Písek, IČ 251 98 611 se rozdělila odštěpením se založením dvou nových nástupnických obchodních společností PPLD - WOOD, a.s. se sídlem Brloh 56, PSČ 397 01, IČ 281 54 908 (zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu B, vložce 2064), a PPLD - Service, a.s. se sídlem Brloh 56, PSČ 397 01, IČ 281 54 916 (zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu B, vložce 2065), na které přešla odštěpovaná část jmění uvedená v projektu rozdělení.

Usnesení valné hromady ze dne 15. 12. 2012 o zvýšení základního kapitálu společnosti: 1. Valná hromada schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti z částky 1. 000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) o částku ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) na celkovou částku ve výši 1.050.000,- Kč (slovy: jeden milion padesát tisíc korun českých) s tím, že úpis akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští a nová akcie bude upsána peněžitým vkladem. 2. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním jednoho (1) kusu nové kmenové akcie na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) s tím, že emisní kurs upisované akcie se rovná její jmenovité hodnotě. 3. Vzhledem k tomu, že se před rozhodnutím valné hromady o zvýšení základního kapitálu všichni akcionáři společnosti vzdali přednostního práva na upsání akcií, budou všechny akcie upsány předem určeným zájemcem, kterým je: - Jiří Jeff Calda, nar. 5. 9. 1977, bytem Velká Lečice 71, PSČ 26205, který upíše jeden (1) kus kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 50. 000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých). Emisní kurs, za nějž budou akcie upsána, se rovná její jmenovité hodnotě. Emisní kurs bude splacen peněžitým vkladem. Jiří Jeff Calda se zavazuje splatit peněžitý vklad nejpozději před podáním návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku. 4. Místem pro upisování akcií je advokátní kancelář advokáta JUDr. Marka Šťastného v Horažďovicích, Ševčíkova 38. Od počátku běhu lhůty k úpisu akcií bude na této adrese připraven návrh smlouvy o upsání akcií, kterou předem určený zájemce uzavře se společností 1. písecká lesní a dřevařská, a.s. ve smyslu ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, a která bude obsahovat veškeré zákonné náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku včetně určení počtu, druhu, formy, podoby a jmenovité hodnoty upisované akcie, výše emisního kursu, lhůty pro jeho splácení. Je-li emisní kurs splácen v penězích, obsahuje návrh smlouvy i číslo účtu u banky nebo spořitelního a úvěrního družstva, na nějž musí být splacen emisní kurs akcií. 5. Lhůta pro upsání nových akcií je třicet dnů a počíná běžet ode dne následujícího po dni právní moci usnesení vydaného Krajským soudem v Českých Budějovicích, kterým bude proveden zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upisovateli bude oznámen počátek běhu lhůty pro upsání akcií doručením písemného oznámení o počátku běhu lhůty pro úpis akcií. 6. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs upsané akcie na zvláštní účet č. 7300000055/8040 vedený u Oberbank AG, a to ve lhůtě uvedené ve smlouvě o upsání akcií.


Osoby živnostenského listu

Ing. Štěpán Plíva, statutární orgán

bydliště: Písek - Budějovické Předměstí

Ing. Jiří Plíva, statutární orgán

bydliště: Drhovle - Brloh

Ing. Marie Plívová, statutární orgán

bydliště: Drhovle - Brloh

Drhovle - další firmy:

Mykhaylo Kalyn - Drhovle - Brloh

Yevheniy Maryshchuk - Drhovle - Pamětice

Mikalai Mikhnavets - Drhovle - Brloh

Jan Strnad - Drhovle - Dubí Hora

Michal Jursa - Drhovle - Dubí Hora

Petr Včelička - Drhovle - Chlaponice

Holzpack CZ, s.r.o. - Drhovle - Brloh

Ivan Včelička - Drhovle - Chlaponice

Václav Schreiber - Drhovle - Mladotice

VOSOBA TRUST CZ spol. s r.o. - Drhovle - Mladotice

Družstvo MERYDIAN CZ - Drhovle - Pamětice

Marie Solarová - Drhovle - Drhovle Ves

CARELAX, spol. s r.o. - Drhovle - Mladotice

Nadiya Kalyn - Drhovle - Brloh

Informace o společnosti 1.písecká lesní a dřevařská, a.s., IČ 25198611, Drhovle. Výpis ze živnostenského rejstříku, výpis z obchodního rejstříku, základní kapitál, společníci.