Pozemní stavby České Budějovice, státní podnik

ČR - Jihočeský kraj - České Budějovice

Adresa

České Budějovice - České Budějovice 6

Právní forma: Státní podnik
IČ: 00173339
živnostenský úřad: Magistrát města Českých Budějovic

Zapsáno: 28.04.1990(spisová značka AVII 134 - Krajský soud v Českých Budějovicích)

Předmět podnikání

  • 1/ vypořádání hospodářské činnosti státního podniku

Výpis ze živnostenského rejstříku

stav subjektu: Zaniklá
první živnost: 12.10.1992
poslední živnost: 10.02.1995
počet živností: 5
datum poslední změny: 28.04.2008

Statutární orgán

Vladislav Kurz, fyzická osoba

České Budějovice

funkce: ředitel
Ing. Josef Peterka, fyzická osoba

České Budějovice

funkce: technicko-ekonom.nám.zást.řed.
Jan Zegermacher, fyzická osoba

České Budějovice

funkce: 2. zástupce ředitele st. pod.
stav subjektu: Zaniklý
datum zániku: 10.02.1995
ostatní skutečnosti:

Státní podnik byl založen rozhodnutím č. 200/1990 ministra výstavby a stavebnictví ČR ze dne 27.4.1990.

Podepisování a zastupování za podnik: Podepisování za státní podnik se děje tak, že k vytištěnému nebo kýmkoliv napsanému názvu státního podniku připojí ředitel nebo jeho zástupci svůj podpis. Státní podnik navenek zastupuje ředitel podniku nebo jeho zástupci ve stanoveném pořadí.

Ke dni 1. srpna 1994 převádí se část vyjmutého privatizova- ného majetku - formulář 4C - státního podniku Pozemní stav- by České Budějovice se sídlem v Českých Budějovicích ve výši 4,730.000,- Kč na Fond národního majetku České republiky, dle schváleného privatizačního projektu č. 10 799, zpracovného vedením státního podniku.

Jmění stanoví státní podnik do 30 dnů od dne převodu majetku na Fond NM ČR a to na základě zahajovací rozvahy.

Z obchodního rejstříku vymazává se bez likvidace ke dni 10.2.1995 státní podnik Pozemní stavby České Budějovice se sídlem v Českých Budějovicích, Žižkova 12 v důsledku jeho zrušení.


České Budějovice - další firmy:

Hana Havlová - České Budějovice - České Budějovice 2

Iva Táborská - České Budějovice - České Budějovice 6

Miroslav Krieg - České Budějovice - České Budějovice 2

Otakar Novák - České Budějovice - České Budějovice 1

Jiří Jech - České Budějovice - České Budějovice 3

Cuong Nguyen Tien - České Budějovice - České Budějovice 2

Ing. Viktor Skopík - České Budějovice - České Budějovice 3

Renata Šefránková - České Budějovice - České Budějovice 2

IT SERVICES, spol. s r.o. - České Budějovice - České Budějovice 3

Světlana Pajerská - České Budějovice - České Budějovice 3

Miroslav Koura - České Budějovice - České Budějovice 1

Pavel Tušl - České Budějovice - České Budějovice 3

Jaroslava Jedlinská - České Budějovice - České Budějovice 3

Renata Malá - České Budějovice - České Budějovice 2

Tiep Nguyen Van - České Budějovice - České Budějovice 7

Informace o společnosti Pozemní stavby České Budějovice, státní podnik, IČ 00173339, České Budějovice. Výpis ze živnostenského rejstříku, výpis z obchodního rejstříku, základní kapitál, společníci.