1. jihočeská finanční, a.s.

ČR - Jihočeský kraj - České Budějovice

Adresa

České Budějovice - České Budějovice 6

Právní forma: Akciová společnost
IČ: 60827874
živnostenský úřad: Magistrát města Českých Budějovic

Zapsáno: 01.01.1994

Výpis ze živnostenského rejstříku

stav subjektu: Zaniklá
první živnost: 09.03.1994
poslední živnost: 18.03.2005
počet živností: 30
datum poslední změny: 23.05.2008
stav subjektu: Zaniklý
datum zániku: 18.03.2005
ostatní skutečnosti:

Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvede- ného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku ČSAD České Budějovice s.p.

Akciová společnost byla založena podle § 172 Obchodního zákoníku Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábř. 42, na který přešel majetek státního podniku ČSAD České Budějovice s.p. ve smyslu § 11 odst. 3 zák. č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění předpisů pozdějších.

V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 8.12.1993 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady.

Zapisuje se změna stanov schválená valnou hromadou společnosti dne 21.6.2001.

Smlouvou o prodeji části podniku, schválenou valnou hromadou společnosti ČSAD České Budějovice a.s., České Budějovice, Jeronýmova 1485/19, PSČ 370 27, IČ 60 82 78 74 ( dále jen "navrhovatele" ) a rovněž valnou hromadou kupujícího, stejně jako valnou hromadou navrhovatelovy ovládající osoby dne 28.března 2003, byla prodána část navrhovatelova podniku kupujícímu ČSAD JIHOTRANS a.s., IČ 25 17 12 16, se sídlem v Českých Budějovicích, Pekárenská 255/77. Předtím byl, kromě splnění ostatních zákonem předepsaných náležitostí, návrh smlouvy o prodeji části podniku přezkoumán dvěma na společnosti nezávislými znalci jmenovanými soudem, návrh byl v zákonných lhůtách uložen do sbírky listin obchodního rejstříku, toto uložení bylo zvěřejněno v Obchodním věštníku, v sídle společnosti navrhovatele i jeho ovládající osoby byly pro akcionáře k dispozici listiny předepsané zákonem.

1.jihočeská finanční, a.s. se vymazává z obchodního rejstříku bez likvidace. Společnost 1.jihočeská finanční, a.s. zanikla fúzí formou sloučení se společností Cestovní kancelář FISCHER, a.s., se sídlem Praha 1, Provaznická 13, čp. 397, PSČ 110 00, IČO 26141647, zápis v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6304. Při této fúzi formou sloučení dále také zanikly tyto zúčastněné společnosti: 2.jihočeská finanční, a.s., se sídlem Prachatice, Žernovická 257, PSČ 383 01, IČO: 60070854, zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 612, TOP CAR Leasing a.s., se sídlem České Budějovice, Jeronýmova 1485/19, PSČ 370 27, IČO: 25173472, zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 912.


České Budějovice - další firmy:

Jana Herrmannová - České Budějovice - České Budějovice 3

PLAST CZ s.r.o. - České Budějovice - České Budějovice 3

Martin Skála - České Budějovice - České Budějovice 2

Zdena Filipová - České Budějovice - České Budějovice 5

Ing. arch. Miroslav Tupý - České Budějovice - České Budějovice 3

Milan Čepička - České Budějovice - České Budějovice 6

Josef Krcho - České Budějovice - České Budějovice 6

GLASSPO, s.r.o. České Budějovice - České Budějovice - České Budějovice 7

tisknisi s.r.o. - České Budějovice - České Budějovice 5

Libor Nechvátal - České Budějovice - České Budějovice 3

Ideja Fibichová - České Budějovice - České Budějovice 5

Daniel Granov - České Budějovice - České Budějovice 3

GABO SM s.r.o. - České Budějovice - České Budějovice 6

Přemysl Huniowskyj - České Budějovice - České Budějovice 4

TALAWA GROUP CZ s.r.o. - České Budějovice - České Budějovice 1

Informace o společnosti 1. jihočeská finanční, a.s., IČ 60827874, České Budějovice. Výpis ze živnostenského rejstříku, výpis z obchodního rejstříku, základní kapitál, společníci.