Stavební podnik města Českých Budějovic, státní podnik

ČR - Jihočeský kraj - České Budějovice

Adresa

České Budějovice - České Budějovice 3

Právní forma: Státní podnik
IČ: 00070041
živnostenský úřad: Magistrát města Českých Budějovic

Zapsáno: 30.03.1989(spisová značka AVIII 41 - Krajský soud v Českých Budějovicích)

Předmět podnikání

  • Hlavní činnost - 3.1. a/ odbor 415 - opravy, údržba a ostatní stavební práce - stavební činnost, která nesměřuje ke vzniku nových výrobků - práce výrobní povahy ve stavitelství b/ odbor 411 - pozemní stavitelství, stavba budov pro bydlení a občanská výstavba c/ odbor 412 - průmyslové stavitelství, stavba budov a objektů pro výrobu a pro služby d/ odbor 413 - směrové stavby, stavby mostů, komunikací a inženýrských sítí
  • e/ odbor 414 - vodohospodářské stavby z toho zejména tyto činnosti: - oprava, údržba, modernizace, obnova a rekonstrukce bytového fondu - půdní vestavby, přestavby, nástavby bytových objektů - ostatní opravu, údržba, modernizace, obnova, rekonstrukce, nástavby, přestavby a vestavby mimo bytový fond pro výrobní a nevýrobní sféru, včetně prací a služeb pro další obyvatelstvo, zejména však objektů mateřských škol, jídelen, tělocvičen, sociálních, kulturních a zdravotnických zařízení, památkových objektů a zařízení služeb
  • opravy inženýrských sítí a komunikací - jednotlivé práce prováděné dopravou a mechanizací pro socialistické orgamizace a občany - výroba a pokládka litých asfaltů - investiční výstavba včetně inženýrských sítí a drobných vodohospodářských staveb přednostně pro MěstNV v Českých Budějovicích a jeho podniky, organizace a zařízení - montáž, opravy, údržba a revize elektrických zařízení dodvatelským způsobem, včetně výroby elektrických rozvaděčů - montáž, opravy a revize zařízení pro rozvod a spotřebu plynu dod. způsobe
  • f/ odbor 451 - předprojektová příprava a projektové práce
  • 3.2. Povinný předmět podnikání Povinným předmětem činnosti, který musí být v rámci základního předmětu podnikání zejména zajišťován pro MěstNV v Č. Budějovicích, jeho podniky, organizace a zařízení jsou: a/ činnosti uvedené v bodě 3.1. b/ neodkladné zabezpečování práce ve smyslu paragrafu 94 odst. 2 zákona č. 50/76 Sb. a práce spojené s výkonem rozhodnutí stavebního úřadu v Č. Budějovicích c/ plnění závazných výstupu státního plánu rozepsaných zakladatelem
  • 3.3. Činnosti předmětu podnikání zabezpečující vnitřní potřeby - opravárenská činnost vlastních základních prostředků - závodová doprava a provoz mechanizačních prostředků - investiční výstavba včetně investrorské a inženýrské činnosti - činnosti kontrolní a revizní - výroba stavebních materiálů a výrobků
  • 3.4. Sociální činnost - správa a provoz zařízení ubytovacích a rekreačních včetně zajištění stravování na stavbách - vzdělání a výchova vlastních pracovníků/ rozšiřování odborných znalostí/ - služby a práce pro zaměstnance
  • 3.5. Ostatní činnosti podniku - provoz výpočetní techniky i pro jiné odběratele - prodej vlastních výrobků a materiálů, které jsou organizací vyznačeny jako nadbytečné, a to i socialistických organizacím a občanům - výkony MTZ - příprava mládeže na dělnická povolání pro vlastní podnik i cizí organizace - úkoly související s obranyschopností státu - provádění revizí a zkoušek zdvihacího zařízení a jeřábů i pro jiné organizace
  • Veškerá činnost státního podniku bude prováděna v rámci dodržování všech legislativních opatření k ochraně životního prostředí a přírodních zdrojů.

Výpis ze živnostenského rejstříku

stav subjektu: Zaniklá
první živnost: 30.09.1992
poslední živnost: 01.04.1994
počet živností: 5
datum poslední změny: 01.02.2008

Statutární orgán

ing. Alfréd Kölbl, fyzická osoba

České Budějovice

funkce: ředitel
František Jungwirth, fyzická osoba

Lipí

funkce: výr. tech. nám. 1. zást. řed.
František Jungwirth, fyzická osoba

Lipí

funkce: likvidátor
Likvidátor je oprávněn jednat jménem podniku ve věcech spojených s likvidací. Za podnik se podpisuje likvidátor tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu státního podniku připojí dovětek "v likvidaci" a svůj vlastnoruční podpis.
stav subjektu: Zaniklý
datum zániku: 01.04.1994
ostatní skutečnosti:

Podnik byl založen usnesením mimořádného plenárního zasedání ze dne 23.3.1989 s účinností od 1.4.1989 jako státní podnik. Za státní podnik se podepisuje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu připojí svůj podpis ředitel státního podniku nebo jeho zástupce. Předmět činnosti "provoz reprografické techniky i pro jiné odbřatele" bude zapsán dodatečně po předložení souhlasu příslušného orgánu státní správy.

Jmění podniku činí k 1.4.1989: 22.553.835,88 Kčs.

Stavební podnik města Českých Budějovic, státní podnik se sídlem Kněžskodvorská 33, České Budějovice v likvidaci se vymazává ke dni 1.4.1994 z obchodního rejstříku.


České Budějovice - další firmy:

Pedagogicko-psychologická poradna, České Budějovice, Nerudova 59 - České Budějovice - České Budějovice 3

REGIO BUS spol. s r.o. - České Budějovice - České Budějovice 6

LUTORA GASTRO s.r.o. - České Budějovice - České Budějovice 7

Lukáš Čeněk - České Budějovice - České Budějovice 3

PB OBCHODNÍ s.r.o. - České Budějovice - České Budějovice 2

JIHOČESKÝ AUTOKLUB V AČR - České Budějovice - České Budějovice 6

CASINO HLUBOKÁ s.r.o. - České Budějovice - České Budějovice 6

Jiří Novák - České Budějovice - České Budějovice 7

Přemysl Huniowskyj - České Budějovice - České Budějovice 4

EKONOM-SYSTEM s.r.o. - České Budějovice - České Budějovice 3

Ing. Vladimír Šámal - České Budějovice - České Budějovice 6

Radka Vrtělová - České Budějovice - České Budějovice 6

Stavební geologie - geoprůzkum České Budějovice, spol. s r.o. - České Budějovice - České Budějovice 4

GABO SM s.r.o. - České Budějovice - České Budějovice 6

Daniel Čmejrek - České Budějovice - České Budějovice 2

Informace o společnosti Stavební podnik města Českých Budějovic, státní podnik, IČ 00070041, České Budějovice. Výpis ze živnostenského rejstříku, výpis z obchodního rejstříku, základní kapitál, společníci.